Why Webiste ??

(ทำไม อยากมี website ของตัวเอง เอาแค่ที่นึกออกตอนนี้นะ )

  • อยากมีพื้นที่ส่วนตัวในการบันทึกอะไรแล้วสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ ประกอบกับเวลาอยากให้ใครรู้จักตัวตนของตัวเองดีขึ้น ก็อยากให้เขามีแหล่งข้อมูลเข้ามาดูได้
  • นอกจากนั้น ยังเป็นการคอมมิตตัวเองในหลาย ๆ ด้านตั้งแต่เรื่องการตั้งเป้าหมาย การอ่านหนังสือ การพิชิต bucket list เพราะเขียนไปแล้ว ถ้าทำไม่ได้คงไม่ลบ แต่คงเขียนวิธีที่จะทำให้ได้ในครั้งต่อไปแทน